Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés

A Mamata Program (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldala működtetése során a weboldalra látogatók, a weboldalról üzenetet küldők, a hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen Látogatók) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Adataikat a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az info@mamata.hu címen írásban kérheti.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Vállalja, hogy elvégzett tevékenységeivel kapcsolatos mindennemű adatkezelése megfelel az ebben a közleményben foglaltaknak, illetve a mindenkor hatályos nemzeti jogszabályoknak, és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására, amelynek tényéről értesíti partnereit.
Az Adatkezelő a Látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden szükséges intézkedést, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Adatkezelő adatai

Weboldal üzemeltetője:

Név: Tritom Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ungvári utca 21.
Cégjegyzékszám: 01-09-687117
Adószám: 11996334-2-41
Email: info@mamata.hu

A weboldal tárhelyszolgáltatója:

Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Telefonszám: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett bármikor visszavonhatja, ha az adatkezelés visszavonása jogszabályba nem ütközik.
Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR).
• 2013. évi V. Törvény – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
A Látogatók általuk megadott adatait rögzítjük, de kérésére töröljük.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Adatkezelés célja: A Látogató a kapcsolatfelvételi űrlapon is felveheti a kapcsolatot a weboldallal. Az adatközlés önkéntes, Látogató nem köteles megadni személyes adatait.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet.
Adatkezelő vállalja, hogy a Látogató által megadott email címre nem küld elektronikus levelet, kivéve Látogató üzenetéhez kapcsolódó emaileket.

Szolgáltatás igénybevétele, tanfolyami részvétel

Adatkezelés célja: A tanfolyamra való jelentkezéshez, szerződéskötéshez.
Kezelt adatok köre: név (cégnév), székhely, cégjegyzékszám, adószám, számlaszám, képviselő neve, e-mail cím (telefonszám – kapcsolattartás céljából megadható)

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. Ezek a külső webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha a Látogató felhasználói fiókkal bejelentkezve látogatja meg a külső oldalt.

Analitika

Névtelen statisztikai adatokat gyűjthetnek a tárhelyszolgáltatók.
A weblap tárhelyszolgáltatója:
Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Telefonszám: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Látogató jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Látogatók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben emellett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható módon, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A Látogató jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult, hogy megismerje:
• Az adatkezelés célját
• Az érintett személyes adatokat
• Személyes adatok tárolásának tervezett időpontja
• Helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
• A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
• Az adatforrásokra vonatkozó információ
A Látogató a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
Kérjük, írjon emailt az info@mamata.hu címre.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Cookie szabályzat

Az Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a harmadik féltől származó Google Analytics statisztikai cookie-kat. Ennek segítségével a Látogatók böngészési szokásairól készül statisztika. Az adatgyűjtés célja a weboldal felhasználói élményének a javítása.
A cookie-k (sütik) a látogató böngészőjében tárolódnak, lejáratukig vagy törlésükig. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem alkalmasak, kizárólag a Látogató számítógépének felismerésére képesek.
Google Analytics-szel kapcsolatos további információk: Google Adatvédelmi Irányelvek

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.

Tománé Mészáros Andrea
Mamata Programvezető
Kelt: 2021. július 31. Budapest